Η Γεωσυμβουλευτική

Η Εταιρεία μας

Η «ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ», είναι η πρώτη και μοναδική εταιρία που δραστηριοποιείται από το 2007 σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια προσφέροντας τις υπηρεσίες της σε ιδιοκτήτες ακινήτων τα οποία απαλλοτριώνονται αναγκαστικά.

Συστήθηκε για να παρέχει εκτός των άλλων ολοκληρωμένες υπηρεσίες αξιολόγησης και εκτίμησης της αξίας των ακινήτων σε περιπτώσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.

Σε συνεργασία με τους πιο εξειδικευμένους Επιστημονικούς Συμβούλους με μεγάλη επαγγελματική γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο τους, όπως Ανεξάρτητους Πιστοποιημένους Εκτιμητές, Τοπογράφους Μηχανικούς, Γεωπόνους, Γεωλόγους κλπ. αναλαμβάνει τη σύνταξη πλήρους, επιστημονικής και τεκμηριωμένης Μελέτης Αξιολόγησης και Εκτίμησης της αξίας των ακινήτων καθώς και των επιπτώσεων που τα ακίνητα υφίστανται εξαιτίας της αναγκαστικής τους απαλλοτρίωσης.

Στόχος είναι η υψηλότερη κατά το νόμο αποζημίωση.

Υπηρεσίες

  • Τεχνικές Εκθέσεις
  • Εκθέσεις αποτίμησης των επιπτώσεων της απαλλοτρίωσης στα εναπομείναντα τμήματα των ακινήτων.
  • Εκθέσεις εκτίμησης αξίας ακινήτου.


Διαβάστε αναλυτικά